จัดตั้งขึ้นในปี 2550 โดยมี Workshop ตั้งอยู่ที่ อ.ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี การบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิตสร้าง แก้เครื่องเก่าที่มีอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพ ในการเพิ่มผลผลิตชิ้นงานให้มียอดผลิตสูงโดยไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่ เพื่อเป็นการลดต้นทุน และเพิ่มกำลังผลิตได้อย่างชัดเจน ทีมงานประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ในการออกแบบ ผลิตชิ้นส่วน ประกอบเครื่องจักร ทาง NCC Rollformer Machine ขอเป็นทีมงานที่เข้าไปช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้คุณ